Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
III СЕСIЇ
п'ятого скликання
Вiд 14.09.2006 № 43
м.Червоноград
Про встановлення звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

    Вiдповiдно до статтi 22 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та з метою заохочення i стимулювання працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй мiста Червонограда, громадян України, iноземних громадян за визначнi заслуги у розвитку економiки та соцiальної сфери мiста Червонограда, збагачення нацiональної iнтелектуальної i культурної спадщини, плiдну громадську дiяльнiсть, Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1.Встановити звання "Почесний громадянин мiста Червонограда".
    2.Затвердити Положення про звання "Почесний громадянин мiста Червонограда (додається).

Додаток
Затверджено рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 14 вересня 2006р. № 43
ПОЛОЖЕННЯ
про звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

Звання "Почесний громадянин мiста Червонограда" є свiдченням визнання територiальною громадою мiста Червонограда визначних заслуг окремих осiб перед громадою мiста Червонограда у розвитку економiки, науки, освiти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фiзичної культури та спорту, бiзнесу, в благодiйнiй, гуманiстичнiй i громадськiй дiяльностi, змiцненнi мiжнародного авторитету мiста.
1. Звання "Почесний громадянин мiста Червонограда" присвоюється громадянам України, iноземним громадянам та особам без громадянства за значний особистий внесок у соцiально-економiчний розвиток мiста Червонограда, збагачення нацiональної культурної та духовної спадщини, за благодiйну, гуманiстичну та громадську дiяльнiсть, за виявлення героїчних вчинкiв та iнших виняткових проявiв служiння громадi мiста.
2. Звання "Почесний громадянин мiста Червонограда" присвоюється рiшенням Червоноградської мiської ради i приурочується щорiчно до Дня мiста.
3. Подання про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда" вноситься трудовими колективами пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх адмiнiстративного пiдпорядкування i форм власностi, полiтичними партiями, громадськими органiзацiями.
Подання мiстить основнi бiографiчнi данi особи, а також данi про конкретнi значнi заслуги у трудовiй i громадськiй дiяльностi.
4. Подання про присвоєння звання вноситься до секретаря мiської ради, який готує матерiали про присвоєння звання на розгляд мiської ради.
5. Особам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин мiста Червонограда", вручають нагрудний знак встановленого зразка, грамоту i грошову премiю у розмiрi п'ять тисяч гривень.
6. Грамота, нагрудний знак "Почесний громадянин мiста Червонограда" та грошова премiя вручаються мiським головою або за його дорученням - секретарем ради. Вручення проходить в урочистiй обстановцi.
7. "Почесний громадянин мiста Червонограда" запрошується на урочистi заходи, якi проводяться мiською радою.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради