Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIII СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 23.12.2005 № 394
м.Червоноград
Про загальний склад Червоноградської мiської ради

    Вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв*, враховуючи Звернення керiвних органiв мiсцевих органiзацiй партiй, висновок i рекомендацiю постiйної комiсiї мiської ради мандатної з питань депутатської дiяльностi i етики, регламенту, дотримання законностi, захисту прав людини, громадського правопорядку. Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    Визначити загальний склад Червоноградської ради у кiлькостi п'ятдесят депутатiв.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради