Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIII СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 23.12.2005 № 393
м.Червоноград
Про утворення Червоноградської мiської територiальної виборчої комiсiї

    Вiдповiдно до статтi 21 Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв*, враховуючи подання керiвних ррганiв мiсцевих органiзацiй партiй, висновки i рекомендацiї постiйної комiсiї мiської ради мандатної, з питань депутатської дiяльностi i етики, регламенту. дотримання законностi, захисту прав людини, громадського правопорядку, Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1.Утворити Червоноградську мiську територiальну виборчу комiсiю у кiлькостi 17 осiб.
    2.Затвердити персональиий скпад Червоноградської мiської територiальної виборчої комiсiї згiдно з додатком.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради