Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIII СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 15.12.2005 № 385
м.Червоноград
Про затвердження мiнiмальної вартостi мiсячної оренди 1 квадратного метра загальної площi нерухомого майна фiзичних осiб, що надається в оренду

    Керуючись пiдпунктом 9.1.2 пункту 9.1 статтi 9 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003р. №1787 "Про затвердження Методики визначення мiнiмальної суми орендного платежу за нерухоме майно фiзичних осiб" та враховуючи висновки i рекомендацiї постiйних комiсiй, мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1. Затвердити мiнiмальну вартiсть мiсячної оренди 1 кв. метра загальної площi нерухомого майна фiзичних осiб, що надається в оренду (додається).
    2. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань бюджету та майна комунальної власностi (В. Єсип).
Додаток до рiшення Червоноградської мiської Ради народних депутатiв вiд 15 грудня 2005 року №385
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради