Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
IX СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 18.11.2004 № 226
м.Червоноград
Про внесення змін та доповнень до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Червонограда, Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та Типового договору оренди, затверджених рішенням міської ради від 20.08.2001 р. №349.

Керуючись Законом України "Про внесення змін до Закону України "про оренду державного та комунального майна", враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Червонограда (рішення міської ради від 20.08.2001 р. №349, від 06.11.2003 р. №98, від 21.05.2004 р. №172 п.1), та викласти його в новій редакції (додається).
2. Внести зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням міської ради від 20.08.2001 р. №349 такі зміни:
2.1. У заголовку після слів "Методика розрахунку" доповнити словами "пропорції розподілу між міським бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем";
2.2. Пункт 8 викласти у такій редакції:
    "8.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями комунальних періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню."
    Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
    рекламного та еротичного характеру;
    заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних та фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
    в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
    заснованих за участю юридичних та фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, засобів мовлення".
2.3. Пункт 16 доповнити другим абзацом такого змісту:
    "Плата за суборенду, яку отримує орендар, переказується орендодавцю в повному розмірі. Орендодавець використовує плату за суборенду майна в такому випадку, як і орендну плату за це майно."
3. Внести зміни та доповнення до Типового договору оренди відповідно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Червонограда, затвердженого рішенням міської ради від 20.08.2001 року №349, та викласти їх в новій редакції (додаються).
4. Виконавчому комітету поінформувати суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, організації, щодо змін в Положенні, Методиці, Типовому договорі через засоби масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету та майна комунальної власності (В.Єсип).
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради