Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
VII СЕСIЇ
четвертого демократичного скликання
Вiд 21.05.2004 № 167
м.Червоноград
Про затвердження порядку і нормативу відрахувань до загального фонду бюджету м.Червонограда частини прибутку комунальними підприємствами та організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності у 2003 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році.

Керуючись пунктом 29 частини першої ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій, Червоноградська міська рада
вирішила:
1. Встановити для комунальних підприємств відрахування частини прибутку в розмірі 15 відсотків до загального фонду місцевого бюджету від суми, що залишається в розпорядженні, розрахованої згідно з правилами бухгалтерського обліку.
2. Частина прибутку сплачується у строки, які встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевого бюджету, відкриті в органах Державного казначейства України.
3. Інформацію щодо нарахування та сплати частини прибутку господарські організації подають місцевому органу виконавчої влади та відображають у декларації з податку на прибуток.
4. Червоноградській об'єднаній державній податковій інспекції (Я.Лотоцький) здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань прибутку комунальними підприємствами та організаціями до місцевого бюджету.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (В.Єсип).
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради