Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 16.11.2011 № 239-р
м.Червоноград
Про надання допомоги на поховання

    Керуючись постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2007р. № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалася поховати померлого" , рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 24.02.2011р. № 61 "Про затвердження граничного розмiру допомоги на поховання ", розглянувши поданi документи та заяви громадян:
    Петрук Антонiни Костянтинiвни щодо поховання її племiнницi Кулiш Лесi Степанiвни , 1956 р.н., яка на день смертi не працювала, на облiку в центрi зайнятостi не перебувала, не отримувала пенсiї, пiдприємницькою дiяльнiстю не займалася, проживала у м . Соснiвка, вул. Театральна 7, кв. 46 i померла 21 жовтня 2011 р.;
    Горощука Петра Iвановича щодо поховання його сина Горощука Юрiя Петровича , 1985 р.н., який на день смертi не працював, на облiку в центрi зайнятостi не перебував, не отримував пенсiї, пiдприємницькою дiяльнiстю не займався, проживав у м. Соснiвка, вул. 22 сiчня 26, кв. 14 i помер 12 жовтня 2011 р.;
    1.Видiлити грошову допомогу на поховання за рахунок коштiв мiського бюджету по соцiальному захисту населення (КФКВ 090412 КЕК 1343) громадянам:
    Петрук Антонiнi Костянтинiвнi 807.30 грн.
    Горощуку Петру Iвановичу 807.30 грн.
    2.Мiському фiнансовому управлiнню перерахувати на рахунок управлiння працi та соцiального захисту населення 1614.60 (одна тисяча шiстсот чотирнадцять гривень 60 копiйок ).
    3.Управлiнню працi та соцiального захисту населення забезпечити виплату допомоги на поховання.
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради