Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 31.10.2011 № 230-р
м.Червоноград
Про затвердження Перелiку службової iнформацiї виконкому Червоноградської мiської ради, якiй надається гриф "Для службового користування"

    Керуючись Iнструкцiєю про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 року № 1893 та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 2011 року №938 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань доступу до iнформацiї", вiдповiдно до статтi 38 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi ",
    1.Затвердити Перелiк службової iнформацiї виконкому Червоноградської мiської ради, якiй надається гриф "Для службового користування", згiдно з додатком.
    2.Визнати такими, що втратили чиннiсть розпорядження мiського голови вiд 29.06.2006 року № 173 "Про затвердження перелiку конфiденцiйної iнформацiї виконкому Червоноградської мiської ради, що є власнiстю держави i якiй надається гриф "Для службового користування" та вiд 19.10.2009року № 205 "Про внесення змiн до Перелiку конфiденцiйної iнформацiї виконкому Червоноградської мiської ради, що є власнiстю держави i якiй надається гриф "Для службового користування".
    3.Загальному вiддiлу (Т.Мартенс), вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй та оборонно-мобiлiзацiйної роботи (А.Соколовському), управлiнню мiстобудування та архiтектури (Ю.Фiгару), вiддiлу у справах дiтей (О.Гейдi), вiддiлу фiнансування та бухгалтерського облiку (Н.Назарчук), головному спецiалiсту вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи (Л.Купровськiй) забезпечити облiк, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi визначенi у додатку до цього розпорядження, керуючись Iнструкцiєю , затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 року № 1893.
    4.Структурним пiдроздiлам Червоноградської мiської ради, комунальним пiдприємствам, органiзацiям та установам мiста при використаннi, облiку та зберiганнi документiв виконкому Червоноградської мiської ради з грифом "Для службового користування" керуватись постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 року № 1893.
    5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради