Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 28.10.2011 № 228-р
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2011 рiк

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011р. №33 " Про мiський бюджет м.Червонограда на 2011 рiк ", та вiдповiдно до розпоряджень голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 26.10.2011р. № 1120/0/5-11, № 1130/0/5-11 " Про перерозподiл субвенцiї ".:
    1.Внести змiни до загального фонду мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.1.Збiльшити обсяг доходiв загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з державного бюджету (код 41031000 "Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу") в сумi 92 100 (дев'яносто двi тисячi сто) гривень. 1.2. Збiльшити обсяг видаткiв на суму 92 100 ( дев'яносто двi тисячi сто) гривень, спрямувавши їх на фiнансування видаткiв по КФКВ 090202 "Пiльги ветеранам вiйни, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, жертвам нацистських переслiдувань на придбання твердого палива та скрапленого газу" в сумi 752 (сiмсот п'ятдесят двi ) гривнi,та по КФКВ 090414 "Компенсацiя особам, якi згiдно iз статтями 43 та 48 Гiрничого закону України мають право на безоплатне отримання вугiлля на побутовi потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення" в сумi 91 348 (дев'яносто одна тисяча триста сорок вiсiм) гривень.
    1.3.Зменшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з обласного бюджету (код 4103500 "Iншi субвенцiї") на виплату допомоги на догляд за iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу в сумi 2 000 (двi тисячi) гривень.
    1.4.Зменшити обсяг видаткiв на суму 2 000 (двi тисячi) гривень по КФКВ 090413 "Допомога на догляд за iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу"
    Головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення.
    2.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турко) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    3.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради