Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 27.10.2011 № 227-р
м.Червоноград
Про покладення функцiй щодо прийому i облiку iноземних делегацiй, груп та iноземцiв

    Згiдно пункту 666 "Порядку органiзацiї та забезпечення режиму секретностi в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях" затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2003 року № 1561-12 та з метою забезпечення режиму секретностi пiд час мiжнародного спiвробiтництва у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради:
    1.Покласти функцiї щодо прийому i облiку iноземних делегацiй, груп та iноземцiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради на Тимчишина Г.Р. - керуючого справами виконкому
    2.Розпорядження мiського голови вiд 15.10.2002 року № 239 вважати таким, що втратило чиннiсть.
    3.Контроль за виконанням розпорядження лишаю за собою.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради