Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 26.10.2011 № 221-р
м.Червоноград
Про реєстрацiю змiн до додаткiв колективного договору

    Вiдповiдно до ст. 9 Закону України "Про колективнi договори i угоди" та Положення про порядок повiдомної реєстрацiї галузевих i регiональних угод, колективних договорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 1994 року № 225 зареєструвати:
    -змiни до додаткiв колективного договору укладеного мiж адмiнiстрацiєю та профспiлковим комiтетом ТзДВ "Червоноградське АТП-14628" на 2011-2012 рр.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради