Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 18.10.2011 № 219-р
м.Червоноград
Про вiдзначення 93-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки

    Вiдповiдно до пункту 20 статтi 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", для належного вiдзначення 93-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки та з метою виховання патрiотизму i поваги до iсторичного минулого українського народу:
    1.Створити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 93-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з пiдготовки та вiдзначення 93-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Г. Тимчишина.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради