Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 14.10.2011 № 217-р
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2011 рiк

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011р. №33 "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2011 рiк", згiдно листа управлiння працi та соцiального захисту населення вiд 10.10.2011р. № 3650/1-6 внести змiни до загального фонду мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.Видатки передбаченi по КФКВ 090304 "Одноразова допомога при народженнi дитини" в сумi 2 000 000 (два мiльйона) гривень спрямувати :
    - по КФКВ 090302 "Державна допомога у зв'язку з вагiтнiстю та пологами" в сумi 80 000(вiсiмдесят тисяч) гривень;
    - по КФКВ 090303 "Державна допомога по догляду за дитиною вiком до трьох рокiв" в сумi 879 500(вiсiмсот сiмдесят дев'ять тисяч п'ятсот) гривень;
    - по КФКВ 090306 "Державна допомога одиноким матерям" в сумi 140 000 (сто сорок тисяч) гривень;
    - по КФКВ 090401 "Державна соцiальна допомога малозабезпеченим сiм'ям з дiтьми" в сумi 90 000 (дев'яносто тисяч) гривень;
    - по КФКВ 091300 "Державна соцiальна допомога iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" в сумi 810 500(вiсiмсот десять тисяч п'ятсот) гривень.
    Видатки передбаченi по КФКВ 090214 "Пiльги окремим категорiям громадян з послуг зв'язку" в сумi 2 000 (двi тисячi) гривень спрямувати по КФКВ 090209 "Iншi пiльги громадянам, якi постраждали внаслiдок аварiї на ЧАЕС".
    Головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення.
    2.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турко) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    3.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    4.онтроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради