Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 14.10.2011 № 216-р
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", згiдно розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 12.10.2011р. № 1060/0/5-11 "Про розподiл субвенцiй" внести змiни до мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.Збiльшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з обласного бюджету (код 41035000 "Iншi субвенцiї") в сумi 2 250 (двi тисячi двiстi п'ятдесят) гривень.
    2.Збiльшити обсяг видаткiв загального фонду мiського бюджету на суму 2 250 (двi тисячi двiстi п'ятдесят) гривень, спрямувавши їх на фiнансування видаткiв по КФКВ 090417 "Витрати на поховання учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни". Головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення.
    3.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турку) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    4.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради