Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 28.01.2009 № 8
м.Червоноград
Про затвердження програми правової освiти населення на 2009 - 2010 роки

    Вiдповiдно до ст. 57 Конституцiї україни та на виконання Указу Президента України вiд 18.10.2001 року № 992/2001 "Про Нацiональну програму правової освiти населення":
    1.Затвердити програму правової освiти населення на 2009-2010 роки (додається).
    2.Утворити мiжвiдомчу координацiйно-методичну раду з правової освiти населення та затвердити її склад згiдно з додатком.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради