Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 12.10.2011 № 214-р
м.Червоноград
Про проведення мiського молодiжного конкурсу "Красуня Прибужжя-2011"

    На виконання Державної цiльової соцiальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки, для пiдтримки творчої, обдарованої молодi, на виконання плану проведення загальномiських культурно-просвiтницьких заходiв та метою органiзацiї змiстовного дозвiлля мешканцiв мiста
    1.Провести 04.12.2011 року мiський конкурс "Красуня Прибужжя - 2011".
    2.Утворити оргкомiтет з пiдготовки i проведення конкурсу та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    3.Затвердити положення про конкурс " Красуня Прибужжя - 2011" згiдно з додатком 2.
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А.I.Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради