Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 05.10.2011 № 209-р
м.Червоноград
Про вiдзначення 69-ї рiчницi утворення Української Повстанської Армiї

    На виконання мiської Програми нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi, пропагування серед дiтей та юнацтва кращих зразкiв мистецьких творiв патрiотичного спрямування та з метою належного вiдзначення 69-ї рiчницi Української Повстанської Армiї
    1.Створити органiзацiйний комiтет з пiдготовки вiдзначення 69-ї рiчницi утворення УПА та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з пiдготовки i вiдзначення 69-ї рiчницi утворення УПА згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А.I. Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради