Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 26.09.2011 № 199-р
м.Червоноград
Про святкування Дня мiста

    Вiдповiдно до пункту 20 статтi 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" на вiдзначення Дня мiста Червонограда та з метою органiзацiї змiстовного дозвiлля мешканцiв:
    1.Провести 02.10.2010 року святкування Дня мiста.
    2.Утворити оргкомiтет з пiдготовки та проведення Дня мiста та затвердити його згiдно з додатком 1.
    3.Затвердити заходи з вiдзначення Дня мiста згiдно з додатком 2.
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А.Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради