Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 29.08.2011 № 184-р
м.Червоноград
Про створення тимчасової комiсiї для проведення експертних випробувань "Комплексної системи захисту iнформацiї в автоматизованiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi "Державний реєстр виборцiв"

    Вiдповiдно до ст.42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п.7 Експлуатацiйної документацiї Комплексної системи захисту iнформацiї органу ведення Державного реєстру виборцiв в автоматизованiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi "Державний реєстр виборцiв", затвердженою Службою розпорядника Державного реєстру виборцiв 30.06.2011 року, на пiдставi п.2.5 Типової програми та методики проведення випробувань органу ведення Державного реєстру виборцiв:
    1.Створити тимчасову комiсiю для проведення експертних випробувань комплексної системи захисту iнформацiї вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради та затвердити її склад згiдно додатку.
    2.Комiсiї провести експертнi випробування, результати оформити протоколом у вiдповiдностi iз Типовою програмою та методикою проведення випробувань в установленi термiни та надiслати його Розпоряднику Державного реєстру виборцiв.
    3.Визнати розпорядження мiського голови вiд 31.07.2009 року № 150 "Про створення комiсiї по проведенню випробувань комплексної системи захисту iнформацiї автоматизованої iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи "Державний реєстр виборцiв" таким, що втратило чиннiсть.
    4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами Тимчишина Г.Р.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради