Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.05.2011 № 126-р
м.Червоноград
Про надання дозволу пiдприємцю В"югинову В.М. на проведення циркових вистав цирку-шапiто "Європа"

    Розглянувши заяву пiдприємця В"югинова Владислава Миколайовича про надання дозволу на проведення циркових вистав цирку-шапiто "Європа", керуючись ст. ст. 42 та 73 Закону України вiд 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та Законом України "Про пожежну безпеку"та НАПБ А.01.001-2004 :
    1.Дозволити пiдприємцю В"югинову Владиславу Миколайовичу проведення циркових вистав цирку-шапiто "Європа" з 06.06.2011 р. по 12.06.2011 р. у м. Червоноградi, на вул. Сокальськiй, бiля магазину "Барвiнок" на земельнiй дiлянцi площею 0,2000 га.
    2.Пiдприємцю В"югинову Владиславу Миколайовичу :
    2.1.Забезпечити належний санiтарний стан видiленої територiї та дотримання протипожежних норм НАПБ А. 01.001-2004 та всiх iнших норм при проведеннi масових заходiв. Укласти угоду з комунальним пiдприємством "Комунальник" на вивезення смiття.
    2.2.Затвердити режим роботи цирку у вiддiлi економiки виконавчого комiтету мiської ради.
    2.3.Звернутися в ДПI м. Червонограда для реєстрацiї платника окремих видiв податкiв.
    3.Вiдповiдальнiсть за порядок та безпеку пiд час проведення циркових вистав покласти на пiдприємця В"югинова Владислава Миколайовича.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради