Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.05.2011 № 123-р
м.Червоноград
Про реєстрацiю колективного договору, змiн i доповнень

    Вiдповiдно до ст. 9 Закону України "Про колективнi договори i угоди" та Положення про порядок повiдомної реєстрацiї галузевих i регiональних угод, колективних договорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 1994 року № 225 зареєструвати:
    - колективний договiр укладений мiж адмiнiстрацiєю i профкомом товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградське АТП 14628" на 2011-2012рр. з додатками;
    - змiни i доповнення до колективного договору укладеного мiж адмiнiстрацiєю вiдокремленого пiдроздiлу "Шахта "Великомостiвська" державного пiдприємства "Львiввугiлля" та первинною профспiлковою органiзацiєю Профспiлки працiвникiв вугiльної промисловостi України на 2010-2012рр.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради