Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.05.2011 № 118-р
м.Червоноград
Про реєстрацiю змIн до статуту громадської органiзацIї

    Розглянувши заяву Українського суспIльно-культурного товариства "Надсяння" вiд 06.05.2011р. про реєстрацIю змiн до статуту у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження, вiдповiдно до ст. 14, 15 Закону України "Про об'єднання громадян", Положення "Про порядок легалiзацIї об'єднань громадян", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вIд 26.02.1993р. №140, зареєструвати:
    -змIни до статуту Українського суспIльно-культурного товариства "Надсяння".
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради