Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.05.2011 № 115-р
м.Червоноград
Про затвердження положення про стипендiю мiського голови для обдарованої учнiвської молодi

    Керуючись ст. 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", на виконання програми "Обдарованi дiти" на 2011-2015 роки, затвердженої рiшенням сесiї Червоноградської мiської ради вiд 14.04.2011 № 70,
    1.Затвердити положення про стипендiю мiського голови для обдарованої учнiвської молодi (додається).
    2.Вiддiлу освiти (п.I.Гомонко) забезпечити виплату стипендiї мiського голови обдарованiй учнiвськiй молодi згiдно iз затвердженим положенням.
    3.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови п. А.Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради