Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.05.2011 № 114-р
м.Червоноград
Про затвердження Порядку доступу до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради

    З метою органiзацiї виконання Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", Указу Президента України вiд 05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публiчної iнформацiї" та розпорядження мiського голови вiд 06 травня 2011 року № 113-р " Про першочерговi заходи щодо забезпечення доступу до публiчної iнформацiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради" :
    1.Затвердити:
    1.1.Порядок доступу до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради, що додається..
    1.2.Перелiк вiдомостей, якi становлять службову iнформацiю, що додається.
    3.Керiвникам структурних пiдроздiлiв мiської ради зi статусом юридичної особи до 25.05.2011 затвердити власними розпорядчими документами вiдповiднi порядки доступу до публiчної iнформацiї та визначити осiб, вiдповiдальних за органiзацiю в установленому порядку доступу до публiчної iнформацiї та, у разi необхiдностi, затвердити перелiки вiдомостей, що становлять службову iнформацiю.
    4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами Тимчишина Г.Р.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради