Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.05.2011 № 112-р
м.Червоноград
Про реалiзацiю Проекту мiжнародної технiчної допомоги "Розбудова спроможностi до економiчно обгрунтованого планування розвитку областей i мiст України" у м.Червоноград

    Керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiдповiдно до Угоди про взаєморозумiння та спiвробiтництво щодо реалiзацiї проекту мiжнародної технiчної допомоги "Розбудова спроможностi до економiчно об_рунтованого планування розвитку областей i мiст України" в м. Червоноград (далi ? Проект РЕОП), яку пiдписано виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради та Конференцiйною радою Канади, вiдповiдно до розпорядження мiського голови вiд 25.02.2011р. №48 "Про забезпечення реалiзацiї проекту "Розбудова спроможностi до економiчно об_рунтованого планування розвитку областей i мiст України" в м. Червоноград:
    1.Створити робочу групу iз забезпечення реалiзацiї Проекту РЕОП (далi - робоча група) у складi згiдно з додатком.
    2.Робочiй групi забезпечити реалiзацiю Проекту РЕОП вiдповiдно до перелiку заходiв, наведеного у додатку 2 до розпорядження мiського голови вiд 25.02.2011р. №48 "Про забезпечення реалiзацiї проекту "Розбудова спроможностi до економiчно об_рунтованого планування розвитку областей i мiст України" в м. Червоноград.
    3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника фiнансового управлiння В.I.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради