Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.05.2011 № 111-р
м.Червоноград
Про реєстрацiю колективного договору, доповнень i змiн

    Вiдповiдно до ст. 9 Закону України "Про колективнi договори i угоди" та Положення про порядок повiдомної реєстрацiї галузевих i регiональних угод, колективних договорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 1994 року № 225 зареєструвати:
    - колективний договiр укладений мiж адмiнiстрацiєю i профспiлковим комiтетом Червоноградської загальноосвiтньої школи I ступеня №11 на 2011-2012рр. з додатками;
    - доповнення та змiни до колективного договору укладеного мiж адмiнiстрацiєю та первинною профспiлковою органiзацiєю вiдокремленого пiдроздiлу "Червоноградське управлiння виробничо-технологiчного зв'язку" державного пiдприємства "Львiввугiлля".
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради