Розпорядження мiського голови (архiв)
НАКАЗ
начальника цивiльної оборони м.Червонограда
Вiд 27.03.2011 № 9
м.Червоноград
Про заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних подiй на водних об"єктах у лiтнiй перiод 2011 року

        На виконання доручення заступника голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 15.04.11 № 10 щодо забезпечення пiдготовки водних об"єктiв до вiдкриття купального сезону 2011 року, враховуючи висновок мiської СЕС вiд 26.04.11 № 1249/01 про невiдповiднiсть санiтарним нормам якостi води на водних об"єктах м.Червонограда,
    НАКАЗУЮ:
    1.Головному державному санiтарному лiкарю м.Червонограда Берекетi Я.Д. через ЗМI постiйно iнформувати населення про заборону купання на водних об"єктах м.Червонограда по причинi невiдповiдностi води санiтарним нормам.
    2.Директору КП"Комунальник" Федашу В.I., начальнику спецуправлiння по гасiнню териконiв та рекультивацiї земель ДП"Львiввугiлля" Чайцi В.С. поновити попереджувальнi знаки про заборону купання на р.Захiдний Буг, Солокiя та ставках-накопичувачах шахти №1 "ЧГ".
    3.Головному лiкарю ЦМЛ Гронзалю I.В. пiдготувати матерiал у мiськi ЗМI про порядок надання першої медичної допомоги при виникненнi нещасних випадкiв на водi.
    4.Директору КП "Червонограджитлокомунсервiс" Кукобi Ю.М. розмiстити в ЖЕДах пам"ятки щодо дотримання правил поведiнки на водних об"єктах та надання першої медичної допомоги.
    5.Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника мiського голови Дмухоського С.М.
Начальник цивiльної оборони м.Червонограда, мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради