Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 24.03.2011 № 73-р
м.Червоноград
Про створення Дорадчого комiтету з мiсцевого економiчного розвитку, створеного в рамках проекту "Мiсцевий економiчний розвиток мiст України" у мiстi Червоноградi

    Керуючись Законом України п.14 ст. 42 "Про мiсцеве самоврядування в Українi" з метою спостереження, аналiзу i контролю з боку органiв мiсцевого самоврядування та громадськостi щодо ходу виконання проекту "Мiсцевий економiчний розвиток мiст України"
    1.Створити Дорадчий комiтет у рамках проекту "Мiсцевий економiчний розвиток мiст України" у складi згiдно з додатком.
    2.Затвердити Положення, про Дорадчий комiтет з мiсцевого економiчного розвитку створеного у рамках проекту "Мiсцевий економiчний розвиток мiст України" у мiстi Червоноградi, що додається.
    3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника мiського голови В. Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради