Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 18.03.2011 № 66-р
м.Червоноград
Про проведення мiсячника благоустрою населених пунктiв

    На виконання Закону України "Про благоустрiй населених пунктiв" та з метою забезпечення полiпшення естетичного, санiтарного стану прибудинкових територiй i об'єктiв масового перебування та вiдпочинку населення, залучення громадськостi, насамперед дiтей i молодi, до вирiшення цих завдань на територiї Червоноградської мiської ради:
    1.Провести з 21 березня до 23 квiтня 2011 року мiсячник з благоустрою.
    2.Створити органiзацiйний комiтет для пiдготовки та проведення мiсячника благоустрою (надалi - оргкомiтет) та затвердити його склад згiдно з додатком №1.
    3.Затвердити заходи з проведення мiсячника благоустрою згiдно з додатком №2.
    4.Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi провести благоустрiй територiй згiдно з додатком № 3.
    5.Мiському головi м.Соснiвка п.В.Вдовцову, селищному головi смт Гiрник п.А.Климчуку, керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй:
    5.1.До 23 березня 2011 року створити вiдповiднi робочi групи в населених пунктах, на пiдприємствах, установах та органiзацiях, залучивши до них представникiв громадсько-полiтичних органiзацiй.
    5.2.Забезпечити пiдготовку технiчного обладнання, машин i механiзмiв для виконання запланованих обсягiв робiт та щосереди, починаючи з 23 березня 2011 року до 23 квiтня 2011 року включно, iнформувати мiський оргкомiтет про їх виконання.
    6.Начальникам вiддiлiв Червоноградської мiської ради взяти пiд контроль та сприяти в органiзацiї роботи пiдпорядкованих служб мiста i вiдомчих пiдприємств щодо приведення до належного санiтарного стану паркiв, скверiв, спортивних майданчикiв, прибудинкових та iнших територiй, дворiв приватного житлового сектору.
    7.Оргкомiтетовi до 23 квiтня 2011 року пiдбити пiдсумки проведення на територiї Червоноградської мiської ради мiсячника благоустрою.
    8.Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй розробити заходи по проведенню мiсячника благоустрою i подати на затвердження в управлiння житлово-комунального господарства виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради до 23 березня 2011 року.
    9.Фiнансовому управлiнню виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (В.Турко) профiнансувати заходи, пов'язанi з проведенням мiсячника благоустрою за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.
    10.Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй, управлiнню житлово-комунального господарства виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (З.Наливайко) подавати в засоби масової iнформацiї матерiали про хiд виконання мiсячника благоустрою на територiї Червоноградської мiської ради.
    11.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради