Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 10.03.2011 № 57-р
м.Червоноград
Про проведення конкурсу "Берегинi нашого мiста"

    Вiдповiдно до Закону України вiд 8 вересня 2005 року № 2866-IУ "Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв", на виконання Указу Президента України вiд 26 липня 2005 року № 1135/2005 "Про вдосконалення роботи центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади щодо забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв", розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 6 лютого 2007 року № 75 "Про вдосконалення роботи щодо забезпечення в областi рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв" та з нагоди Дня матерi:
    1.Провести в квiтнi - травнi 2011 року мiський конкурс "Берегинi нашого мiста".
    2.Створити конкурсну комiсiю у складi згiдно з додатком.
    3.Затвердити Положення про проведення мiського конкурсу "Берегинi нашого мiста".
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А.Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради