Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 21.01.2011 № 22-p
м.Червоноград
Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж керiвниками виконавчих органiв мiської ради

    Вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рiшень мiської ради вiд 16.12.2010 року № 6 "Про затвердження заступникiв мiського голови, керуючого справами виконкому Червоноградської мiської ради", вiд 23.12.2010 року № 11 "Про затвердження заступника мiського голови":
    1.Затвердити розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради i керуючим справами виконавчого комiтету мiської ради згiдно з додатком № 1.
    2.Встановити, що перший заступник, заступники мiського голови, керуючий справами виконавчого комiтету, керуючись чинним законодавством, рiшеннями Львiвської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями i дорученнями мiського голови :
    - здiйснюють керiвництво дорученими сферами управлiння, координують дiяльнiсть виконавчих органiв мiської ради;
    - несуть персональну вiдповiдальнiсть за станом справ у дорученiй сферi;
    - здiйснюють взаємозамiщення згiдно з додатком № 2.
    3.Вважати таким, що втратило чиннiсть розпорядження мiського голови вiд 15.07.2009 року № 129 " Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж керiвникам виконавчих органiв мiської ради".
    4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради