Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 31.07.2008 № 133
м.Червоноград
Про вiдзначення 1020-рiччя Хрещення Київської Русi

     Вiдповiдно до статтей 2,25, 39 Закону України " Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї", на виконання вимог Указу Президента України вiд 24.03.2008 р. № 265/2008 " Про вiдзначення в Українi 1020-рiччя хрещення Київської Русi", розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 21.07.2008 р. № 722/0/5-08
    1.Затвердити план заходiв з вiдзначення у м. Червоноградi 1020-рiччя хрещення Київської Русi ( додається).
    2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.

Додаток 1
до розпорядження мiського голови
З А Х О Д И
з вiдзначення 1020-лiття хрещення Київської Русi

1.Сприяти християнським релiгiйним органiзацiям мiста у проведеннi релiгiйних, просвiтницьких та культурно-концертних заходiв з нагоди вiдзначення 1020-лiття хрещення Київської Русi.
    Загорська Н.Г.
    Протягом року
2.Сприяти релiгiйним органiзацiям мiста у проведеннi ремонтно-реставрацiйних робiт з упорядкування комплексiв пам'яток сакрального мистецтва, що знаходяться у мiстi.
    Фiгар Ю.О.
    Протягом року
3.Провести у мiських та шкiльних бiблiотеках тематичнi вечори, книжковi виставки, бiблiографiчних оглядiв лiтератури з нагоди 1020-лiття хрещення Київської Русi.
    Гуменюк В.М.
    Гомонко I.I.
    Протягом року
4.Органiзувати в навчально-виховних закладах мiста тематичнi заняття, виховнi години, присвяченi 1020-лiттю хрещення Київської Русi.
    Гомонко I.I.
    Вересень-грудень 2008р.
5.Забезпечити широке висвiтлення у мiсцевих засобах масової iнформацiї з проведення заходiв з нагоди святкування 1020-лiття Київської Русi.
    Красiльчук Б.Я.
    Протягом року
Керуючий справами виконкому Г.Тимчишин
В.о.мiського голови О.Орловський

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради