Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 04.01.2011 № 3-P
м.Червоноград
Про вiдзначення 20-ї рiчницi незалежностi України

    На виконання Указу Президента України вiд 1 листопада 2010 року № 990 "Про вiдзначення 20-ї рiчницi незалежностi України", розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 26 листопада 2010 року № 1395/0/5-10 "Про вiдзначення 20-ї рiчницi незалежностi України" та з метою належного вiдзначення цiєї iсторичної подiї :
    1.Утворити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 20-ї рiчницi незалежностi України та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з пiдготовки та вiдзначення 20-ї рiчницi незалежностi України згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради