Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 28.12.2010 № 281
м.Червоноград
Про вiдзначення 102-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

    З метою вшанування пам'ятi Головного Провiдника ОУН - революцiйної Степана Бандери, для вiдновлення iсторичної правди та патрiотичного виховання пiдростаючого поколiння
    1.Створити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 102-ї рiчницi з дня народження С.Бандери та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з пiдготовки та вiдзначення 102-ї рiчницi з дня народження С.Бандери згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Тимчишина Г.Р.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради