Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 29.10.2010 № 240
м.Червоноград
Про проведення мiського конкурсу кулiнарного мистецтва

    З метою пiдвищення професiйного рiвня закладiв ресторанного господарства, визначення кращих майстрiв, зростання престижу масових професiй у ресторанному господарствi, вiдродження давнiх традицiй української кухнi i розвитку кулiнарного мистецтва та на виконання листiв головного управлiння економiки Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 21.07.2010р №1-62-2964 та вiд 19.10.2010р. № 6-62-4062 :
    1.Провести мiський конкурс кулiнарного мистецтва працiвникiв ресторанного господарства 24 листопада 2010 року.
    2.Створити робочу групу з пiдготовки та проведення мiського конкурсу кулiнарної майстерностi i затвердити його в складi згiдно з додатком №1.
    3.Затвердити склад конкурсного журi згiдно з додатком №2.
    4.Затвердити умови проведення мiського конкурсу кулiнарного мистецтва згiдно з додатком №3.
    5.Фiнансування витрат на проведення конкурсу здiйснюється за рахунок добровiльних внескiв зацiкавлених юридичних i фiзичних осiб та коштiв мiсцевого бюджету, передбачених Програмою розвитку малого пiдприємництва у м.Червоноградi на 2009-2010 роки на фiнансування заходiв пiдтримки малого пiдприємництва.
    6.Iнформацiю про проведення та умови конкурсу розмiстити в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на веб-сторiнцi Червоноградської мiської ради.
    7.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника мiського голови Турка В.I.
В.о.мiського голови З. Наливайко

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради