Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.10.2010 № 218
м.Червоноград
Про вiдзначення 68- ї рiчницi утворення Української Повстанської Армiї

    Вiдповiдно до пункту 20 статтi 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", з метою належного вiдзначення 68-ї рiчницi утворення УПА:
    1.Створити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 68-ї рiчницi утворення УПА та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з пiдготовки та вiдзначення 68-ї рiчницi утворення УПА згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Г. Тимчишина.
В.о.мiського голови З. Наливайко

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради