Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 14.09.2010 № 199
м.Червоноград
Про робочу групу iз сприяння проведенню виборiв депутатiв мiсцевих рад та селищного, мiських голiв 31 жовтня 2010 року

    Вiдповiдно до вимог Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв", розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 13 вересня 2010 року № 957/0/5-10 "Про робочу групу iз сприяння проведенню виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв 31 жовтня 2010 року" та з метою забезпечення реалiзацiї виборчих прав громадян , прозоростi та вiдкритостi виборчого процесу на виборах депутатiв мiсцевих рад та селищного, мiських голiв, а також здiйснення монiторингу стану матерiально-технiчного забезпечення виборчих комiсiй, надання їм практичної допомоги:
    1.Створити робочу групу iз сприяння проведенню виборiв депутатiв мiсцевих рад та селищного, мiських голiв 31 жовтня 2010 року (надалi - робоча група) та затвердити її склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити Положення про робочу групу згiдно з додатком.
    3.Робочiй групi вживати необхiдних заходiв щодо забезпечення пiдготовки та проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та селищного, мiських голiв 31 жовтня 2010 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
    4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Г. Тимчишина.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради