Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 13.09.2010 № 197
м.Червоноград
Про визначення та обладнання мiсць для розмiщення друкованих та iнших агiтацiйних матерiалiв

    Вiдповiдно до п. 10 ст. 49 Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв", з метою забезпечення умов для розмiщення агiтацiйних матерiалiв:
    1.Визначити мiсця для розмiщення друкованих та iнших агiтацiйних матерiалiв згiдно з додатком.
    2.Директору КП "Комунальник" В.Федашу обладнати мiсця для розмiщення друкованих та iнших агiтацiйних матерiалiв.
    3.Суб'єктам виборчого процесу погоджувати в управлiннi архiтектури та мiстобудування схему прив'язки майданчика на якому встановлюються намети для розмiщення друкованих та iнших агiтацiйних матерiалiв.
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови п.З.Наливайка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради