Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 31.07.2008 № 131
м.Червоноград
Про пiдготовку та вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України

    Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 20 червня 2008 року № 576/2006 "Про вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України" та на виконання розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 14 липня 2008 року № 694/0/5-08 "Про вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України":
    1.Утворити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з пiдготовки та вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.

Додаток 1
СКЛАД ОРГКОМIТЕТУ
з пiдготовки та вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України

Чудiйович I.I. - голова оргкомiтету, мiський голова.
Мащак М.Й. - заступник голови оргкомiтету, заступник мiського голови.
Гарасюк В.О. - заступник голови оргкомiтету, секретар ради

Члени оргкомiтету:
Загорська Н.Г. - начальник вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи
Гуменюк В.М. - начальник вiддiлу культури
Гаврилюк В.I. - начальник вiддiлу з питань фiзичної культури та спорту
Гомонко I.I. - начальник вiддiлу освiти
Турко В.I. - заступник мiського голови, начальник фiнансового управлiння
Денисенко О.П. - начальник вiддiлу економiки
Наливайко З.I. - начальник управлiння житлово-комунального господарства
Галах Г.Й. - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
Терех I.М. - начальник МВ УМВСУ у Львiвськiй областi
Красiльчук Б.Я. - спецiалiст вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи
Коваленко В.В. - директор Народного дому, депутат мiської ради (за згодою)
Навроцька З.Ф. - редактор газети "Новини Прибужжя"
Корчук П.В. - редактор радiостудiї "Новий Двiр"
Керуючий справами виконкому Г.Тимчишин

Додаток 2
З А Х О Д И
з пiдготовки та вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України

1.Провести святковi урочистостi за участю народних депутатiв України, керiвникiв мiсцевої влади, депутатiв мiсцевих рад, представникiв полiтичних партiй та громадських органiзацiй, духовенства та громадськостi мiста.
    Чудiйович I.I.
    Гарасюк В.О.
    24.08.2008р.
2.Пiдготувати й провести святкову концертну програму за участю творчих колективiв мiста i зiрок української естради.
    Гуменюк В.М.
    Коваленко В.В.
    24.08.2008р.
3.Провести спортивнi змагання з рiзних видiв спорту з нагоди вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України.
    Гаврилюк В.I.
    24.08.2008р.
4.Провести цикл тематичних вечорiв, книжкових виставок, бiблiографiчних оглядiв лiтератури, присвячених 17-iй рiчницi незалежностi України в бiблiотеках мiста.
    Гуменюк В.М.
    Покотило Н.П.
    Серпень 2008р.
5.Пiдготувати iнформацiйно-методичнi матерiали щодо вiдзначення 17-ї рiчницi незалежностi України для практичного використання пiд час проведення виховних заходiв до Дня Знань (1 вересня) у дошкiльних, загальноосвiтнiх, позашкiльних навчальних закладах.
    Гомонко I.I.
    Серпень 2008р.
6.Здiйснити благоустрiй Вiчевої площi, мiського парку культури, меморiальних пам'яток на територiї мiста напередоднi 17-ї рiчницi незалежностi України.
    Наливайко З.I.
    Антонишин Л.М.
    Серпень 2008р.
7.Забезпечити художнє оформлення вулиць та Вiчевої площi мiста, вивiсити державнi прапори.
    Оргкомiтет
    Серпень 2008 р.
8.Органiзувати виїздну торгiвлю в День незалежностi України в мiсцях органiзованого дозвiлля мешканцiв мiста.
    Денисенко О.П.
    24.08.2008р.
9.Забезпечити правопорядок пiд час проведення святкових заходiв в мiсцях органiзованого дозвiлля мешканцiв мiста.
    Терех I.М.
    24.08.2008р.
10.Забезпечити широке висвiтлення у мiсцевих засобах масової iнформацiї пiдготовки i проведення урочистостей з нагоди святкування 17-ї рiчницi незалежностi України, а також роз'яснення мiжнародного значення цiєї подiї.
    Красiльчук Б.Я.
    Серпень 2008р.
Керуючий справами виконкому Г.Тимчишин
В.о.мiського голови О.Орловський

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради