Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 02.09.2010 № 189
м.Червоноград
Про затвердження плану заходiв з вiдзначення 65-ї рiчницi

    На виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 2010 року № 1617-р "Про заходи з вiдзначення 65-ї рiчницi закiнчення Другої свiтової вiйни" та розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 31 серпня 2010 року № 892/0/5-08 :
    1.Затвердити план заходiв з вiдзначення 65-ї рiчницi закiнчення другої свiтової вiйни згiдно з додатком.
    2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради