Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 10.08.2010 № 168
м.Червоноград
Про вiдзначення 19-ї рiчницi незалежностi України

    Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 27 квiтня 2010 року № 570/2010 "Про вiдзначення 19-ї рiчницi незалежностi України" та на виконання розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 04 серпня 2010 року № 84/0/6-10 :
    1.Створити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 19-ї рiчницi незалежностi України та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з пiдготовки та вiдзначення 19-ї рiчницi незалежностi України згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради