Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 30.06.2010 № 140
м.Червоноград
Про вiдзначення 20-ї рiчницi Декларацiї про державний суверенiтет України

    На виконання Указу Президента України вiд 20 квiтня 2010 року № 561 " Про вiдзначення 20-ї рiчницi Декларацiї про державний суверенiтет України", розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 3 червня 2010 року з метою належного вiдзначення 16 липня 2010 року 20-ї рiчницi Декларацiї про державний суверенiтет України та враховуючи значення цього акта в iсторiї творення незалежної України
    1.Утворити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 20-ї рiчницi Декларацiї про державний суверенiтет України та затвердити його склад згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити заходи з вiдзначення 20-ї рiчницi Декларацiї про державний суверенiтет України згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради