Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 11.05.2010 № 108
м.Червоноград
Про вiдзначення у 2010 роцi Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй

    На виконання Указу Президента України вiд 17 лютого 2010 року № 183 "Про вiдзначення у 2010 роцi Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй", вiдповiдно до розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 16 квiтня 2010 року № 348/0/5-10 та з метою належної органiзацiї та проведення у 2010 роцi заходiв до Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй:
    1.Затвердити склад органiзацiйного комiтету з вiдзначення у 2010 роцi Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй згiдно з додатком 1.
    2.Затвердити план заходiв з вiдзначення Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй згiдно з додатком 2.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради