Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 07.12.2009 № 255
м.Червоноград
Про реалiзацiю пiротехнiчних виробiв

    У зв'язку з чисельними зверненнями громадян та з метою запобiгання побутовому травматизму серед населення мiста, дотримання Тимчасових правил обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв, затверджених наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 23.12.2003 № 1649:
    1.Заборонити продаж пiротехнiчних виробiв на територiї мiста без вiдповiдної лiцензiї на дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, торгiвлею пiротехнiчними виробами.
    2.Мiському вiддiлу ГУМВСУ у Львiвськiй областi (А.Лiсовий), мiському вiддiлу ГУ МНСУ у Львiвськiй областi (I.Воробець), ДПI у м.Червоноградi (I.Вандьо), вiддiлу у справах захисту прав споживачiв (О.Орлова) здiйснювати у межах своєї компетенцiї контроль за дотриманням Тимчасових правил обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв та наявнiстю вiдповiдної лiцензiї.
    3.Адмiнiстрацiям КП Червоноградський ринок (п.Р.Мiллєр), КП "Соснiвський мiський ринок" (Д.Хиль), ТзОВ "Форсаж" (М.Бережна), ПП "Майдан" (В.Гадада), КП "Ринок"Левада" (Ф.Петрина) забезпечити неухильне виконання п.7.9 Тимчасових правил обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв, не допускати продажу побутових пiротехнiчних виробiв на ринках.
    4.Вважати таким, що втратило чиннiсть розпорядження мiського голови м.Червонограда вiд 12.12.2008р. №230.
    5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради