Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 23.11.2009 № 242
м.Червоноград
Про вiдновлення навчально-виховного процесу в закладах освiти на територiї Червоноградської мiської ради

    Згiдно з рiшенням Державної надзвичайної протиепiдемiчної комiсiї при Кабiнетовi Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2009 року, рiшення обласного штабу з лiквiдацiї надзвичайної епiдемiчної ситуацiї вiд 17 листопада 2009 року, протокол №13, рiшення державної надзвичайної протиепiдемiчної комiсiї Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 17листопада 2009 року, протокол № 3, розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 20 листопада 2009 року №1248/0/5-09 "Про вiдмiну карантину на територiї Львiвської областi" з урахуванням статистичних даних щодо захворювання населення на грип та гострi респiраторнi захворювання, якi свiдчать про наявнiсть в мiстi сталої тенденцiї до стабiлiзацiї ситуацiї, зниження рiвня захворювання усiх категорiй населення та з метою досягнення зниження епiдемiчного порогу захворюваностi:
    1.З 25 листопада 2009 року вiдновити навчання в усiх навчальних закладах i забезпечити вiдкриття дитячих дошкiльних закладiв для вiдвiдування дiтьми.
    2.Пiдприємствам, установам i органiзацiям мiста незалежно вiд форми власностi дотримуватися правил впровадження обмежувальних заходiв на перiод нестiйкої епiдемiчної ситуацiї з захворюваностi на грип та гострi респiраторнi захворювання згiдно з додатком.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника мiського голови Мисака М.I.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради