Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 4.09.2009 № 174
м.Червоноград
Про проведення регiонального конкурсу "Красуня Прибужжя - 2009"

    На виконання Державної цiльової соцiальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки та з метою органiзацiї молодiжного дозвiлля:
    1.Провести 29.11.2009р. регiональний конкурс "Красуня Прибужжя-2009".
    2.Створити оргкомiтет у складi:
    Мащак М.Й.- голова оргкомiтету, заступник мiського голови.
    Подольчак О.С.- заступник голови оргкомiтету, завiдувач вiддiлу у справах сiм'ї та молодi.
    Марчук М.Є.- секретар оргкомiтету, спецiалiст ЦСССДМ.
    Гуменюк В.М.- завiдувач вiддiлу культури.
    Лобай В.П.- директор ЦСССДМ
    Андрухiв Л.Р.- директор Народного дому
    Гавронська Н.В. - керiвник "Театру мод" ВПУ № 11
    Навроцька З.Ф. - редактор газети "Новини Прибужжя".
    Корчук П.В.- редактор радiостудiї "Новий Двiр".
    3. Оргкомiтету затвердити положення про конкурс, що додається.
    4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.

    Положення про проведення регiонального конкурсу "Красуня Прибужжя - 2009"
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради