Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 07.10.2009 № 198
м.Червоноград
Про вiдзначення 67-ї рiчницi утворення Української Повстанської Армiї

    Вiдповiдно до пункту 20 статтi 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", на виконання Указу Президента України № 879/2006 вiд 14 жовтня 2006 року "Про всебiчне вивчення та об'єктивне висвiтлення дiяльностi українського визвольного руху та сприяння процесу нацiонального примирення", а також з метою належного вiдзначення 67-ї рiчницi утворення УПА:
    1.Створити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та вiдзначення 67-ї рiчницi утворення УПА ( додаток 1).
    2.Розробити заходи з пiдготовки та вiдзначення 67-ї рiчницi утворення УПА ( додаток 2).
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради