Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 27.07.2009 № 145
м.Червоноград
Про утворення Червоноградської мiсцевої галузевої ради пiдприємцiв

    Керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2009 року № 518 "Про утворення мiсцевих та регiональних галузевих рад пiдприємцiв"
    1.Утворити Червоноградську мiсцеву галузеву раду пiдприємцiв у складi згiднододатка 1.
    2.Затвердити Положення про Червоноградську мiсцеву галузеву раду пiдприємцiв згiднододатка 2.
    3.Затвердити кандидатуру Шажка Валерiя Євгеновича, представника Червоноградської мiсцевої галузевої ради пiдприємцiв, до складу регiональної галузевої ради пiдприємцiв.
    4.Координатором по спiвпрацi з Червоноградською мiсцевою галузевою радою пiдприємцiв призначити заступника мiського голови Турка Василя Iвановича.
    5.Вiдповiдальними за органiзацiю роботи Червоноградської мiсцевої галузевої ради пiдприємцiв призначити начальника вiддiлу економiки Денисенко Ольгу Петрiвну та спецiалiста I - ої категорiї вiддiлу економiки Коваленко Анну Вiкторiвну.
    6.Засiдання Червоноградської мiсцевої галузевої ради пiдприємцiв проводити в малому сесiйному залi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
    7.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника мiського голови В.Турка.
В.о. мiського голови М. Мисак

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради