Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 26.06.2009 № 120
м.Червоноград
Про святкування Дня молодi

    На виконання "Загальнодержавної програми пiдтримки молодi та Цiльової програми "Червоноград - мiсто, дружнє до дитини" затвердженої рiшенням IV сесiї Червоноградської мiської ради п'ятого скликання вiд 28.12.2006 року № 104 :
    1.Створити оргкомiтет з святкування Дня молодi у складi:
    Мащак М.Й. - голова оргкомiтету, заступник мiського голови.
    Подольчак О.С. - секретар оргкомiтету, начальник вiддiлу у справах сiм'ї та молодi.
    Члени оргкомiтету:
    Гуменюк В.М. - начальник вiддiлу культури.
    Гаврилюк В.I. - начальник вiддiлу з питань фiзичної культури i спорту.
    Лобай В.П. - директор ЦСССДМ.
    Андрухiв Л.Р. - директор Народного дому
    Остапчук Ю.В. - директор комплексу "Дитяче мiстечко"
    Кречкiвська М.Я. - вiдповiдальний секретар редакцiї газети "Новини Прибужжя"
    Кiнах П.А. - редактор радiостудiї "Новий Двiр".
    2.Затвердити заходи щодо святкування Дня молодi.
    3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.

    ЗАХОДИ
    щодо святкування Дня молодi
    1. Провести 28.06.2009р. святковий концерт за участю популярних українських спiвакiв та творчих колективiв мiста на Вiчевiй площi Червонограда. Вiддiл культури В.Гуменюк
    2. Провести 28.06.2009 р. у Дитячому мiстечку турнiр з футболу присвячений Дню молодi. Вiддiл з питань фiзичної культури та спорту В.Гаврилюк
    3. Провести 27.06. - 28.06.2009 р спортивнi заходи на спортивних спорудах мiста. Вiддiл з питань фiзичної культури i спорту В.Гаврилюк.
    4. Забезпечити правопорядок пiд час проведення святкових заходiв на Вiчевiй площi та мiському парку культури 28.06.2009 р. МВ ГУМВСУ у Львiвськiй областi I.Терех.
    5. Забезпечити чергування машини швидкої допомоги в мiсцях проведення святкових заходiв 28.06.2009р. ЦМЛ Я.Панчишин.
    6. Забезпечити участь делегацiї вiд м.Червонограда у Молодiжному фестивалi "Зашкiв-2008" 13-14.06.2009 р. Вiддiл у справах сiм'ї та молодi О.Подольчак.
    7. Висвiтлювати пiдготовку та проведення святкових заходiв у мiсцевих ЗМI. Редакцiї ЗМI.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради