Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 15.06.2009 № 113
м.Червоноград
Про органiзацiю та проведення Олiмпiйського дня бiгу у м.Червоноградi.

    На виконання доручення Кабiнету мiнiстрiв України №20192/1/1-09 вiд 17.04.2009р. та постанови Виконкому НОК України №6 вiд 29.01.2009р. та з метою органiзацiї фiзкультурно-оздоровчої роботи на територiї Червоноградської мiської ради:
    1. Провести Олiмпiйський день бiгу у центральнiй частинi м.Червонограда (проспект Шевченка) 21.06.2009 року з 17-00 до 18-00 год.
    2. Створити органiзацiйний комiтет (надалi - оргкомiтет) для пiдготовки та проведення легкоатлетичного пробiгу та затвердити його склад (додаток №1).
    3. Вiддiлу з питань фiзичної культури та спорту (В.Гаврилюк) розробити та затвердити положення про пробiг (додаток №2 ).
    4. Начальнику ВДАI п.В.Марцинюку перекрити рух транспорту по пр.Шевченка на час проведення легкоатлетичного пробiгу 21.06.2009р. з 17.00 до 18.00год.
    5. Головному лiкарю Червоноградської мiської лiкарнi п.Я.Панчишину забезпечити чергування швидкої допомоги пiд час проведення пробiгу.
    6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради